IOŚ Krucza

Instytut Ochrony Środowiska istnieje od 1986 roku.

W 2010 roku otrzymaliśmy status Państwowego Instytutu Badawczego (PIB) - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2010 r. w sprawie nadania Instytutowi Ochrony Środowiska w Warszawie statusu państwowego instytutu badawczego (Dz. U. Nr 172, poz. 1165).


Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na wniosek Przewodniczącego Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, w wyniku przeprowadzonej w 2013 r. oceny parametrycznej dotyczącej działalności jednostki w latach 2009-2012, Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy otrzymał kategorię A. Szczegółowe informacje znajdują się w Komunikacie o wynikach kompleksowej oceny działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Link

IOSŚ KolektorskaNasz Instytut  świadczy od wielu lat kompleksowe usługi naukowo-badawcze oraz doradczo-eksperckie w dziedzinie ochrony środowiska. Posiadamy w tym zakresie znaczący i uznany dorobek.

Jesteśmy przekonani, że każdy znajdzie coś ważnego i interesującego dla siebie, a żadne z pytań i wątpliwości, z którymi Państwo do nas przyjdziecie, nie pozostanie bez odpowiedzi. Nasi eksperci służą swoją wiedzą i są do Państwa dyspozycji, podobnie jak akredytowane laboratoria wyposażone w nowoczesną aparaturę naukowo-badawczą. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom wszystkich osób, które poszukują rzetelnej i fachowej informacji oraz bezpośredniej rady i pomocy w celu skutecznego rozwiązania problemów ochrony środowiska napotykanych w swojej działalności zawodowej, w miejscu zamieszkania i wypoczynku.

IOSŚ WrocławNa naszej stronie znajdziecie Państwo ofertę zakładów badawczych Instytutu oraz szereg informacji o zakresie naszego działania i dotychczasowych dokonaniach  (popartych w wielu przypadkach stosownymi referencjami).  Przedstawiamy również  naszą strukturę  organizacyjną i podział kompetencji, informacje o organizowanych konferencjach, seminariach i szkoleniach, instytutowych wydawnictwach i bazach danych, działaniach Instytutu w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska nadzorowanego przez GIOŚ, sposobach kontaktowania się z nami i z innymi instytucjami działającymi w obszarze ochrony środowiska.

IOSŚ Diabla Góra
W miejscu przeznaczonym instytutowym wydawnictwom prezentujemy ofertę naszych publikacji dostępnych w powszechnej sprzedaży przez złożenie elektronicznego zamówienia na zakup wybranej pozycji. Zachęcamy również do korzystania z bogatych i nierzadko unikalnych zbiorów biblioteki Instytutu (np. dotyczących szczegółów współpracy międzynarodowej w dziedzinie środowiska).

IOSŚ Chmielna

Jesteśmy przekonani, że każdy kontakt z nami będzie doskonałą okazją do tego, aby swoją dotychczasową wiedzę o środowisku i problemach jego ochrony poszerzyć i pogłębić.

ZAPRASZAMY!