Jesteś tutaj:

Oddział we Wrocławiu

Drukuj

Zakład Ekologicznych Podstaw Planowania Przestrzennego

Główne kierunki badań: Ekologiczne podstawy planowania przestrzennego: waloryzacja przyrodnicza do planów zagospodarowania przestrzennego różnego szczebla (opracowania ekofizjograficzne) kształtowanie struktur przyrodniczych na różnych obszarach i tworzenie systemów obszarów chronionych kształtowanie układów funkcjonalno-przestrzennych w aspekcie...

więcej »

Oddział we Wrocławiu

Oferta Oddziału Zakład Technologii Ścieków i Ochrony Wód Główne kierunki badań: Badanie, modelowanie i optymalizacja procesów oczyszczania ścieków i przeróbki osadów, a także uzdatniania wody, dla potrzeb gospodarki komunalnej i przemysłu. Opracowywanie i wdrażanie nowych technologii oczyszczania ścieków oraz przeróbki osadów komunalnych i...

więcej »