Jesteś tutaj:

Ośrodek Ochrony Ziemi i Gospodarki Odpadami

Drukuj

Zakład Chemii Środowiska i Oceny Ryzyka

  Oferta zakładu Kierunki badawcze ocena mobilności ksenobiotyków (WWA, PCBs, dioksan, farmaceutyków, pestycydów, metali ciężkich, w tym Hg,Cd,Pb) w układzie gleba - roślina, ocena skutków uwolnień substancji chemicznych z odpadów do środowiska, inaktywacja zanieczyszczeń w środowisku glebowym i wodnym, technologie rekultywacji gleb i wód zanieczyszczonych...

więcej »

Zakład Ocen Środowiskowych

  Oferta zakładu Pola badawcze: pokrywa glebowa – geneza i właściwości, jakość, metody ochrony, kartografia gleb, środowisko gruntowo-wodne – jakość, ocena skutków zanieczyszczenia, metody ochrony, oceny oddziaływania na środowisko – metody, kontrola jakości, analizy, środowiskowe uwarunkowania planowania przestrzennego – metody, analizy, krajobraz...

więcej »

Zakład Ochrony Powierzchni Ziemi

Oferta zakładu Opracowywanie sposobów zapobiegania degradacji oraz odnowy (rekultywacji) biologicznie czynnej powierzchni ziemi, Opracowywanie sposobów i systemów przywracania w środowisku glebotwórczych i nawozowych zasobów biomasy, Analizowanie ekologicznych następstw intensywnej uprawy roślin oraz energetycznego spalania biomasy, Opracowywanie...

więcej »