Jesteś tutaj:

Ośrodek Ochrony Ziemi i Gospodarki Odpadami

Drukuj

Zakład Ocen Środowiskowych - wybrane prace 9

W latach 2010-2014 w Zakładzie Ocen Środowiskowych opracowano projekty planów zadań ochronnych dla 18 obszarów Natura 2000: Przymorskie Błota, Dolina Górnej Łeby, Staniszewskie Błoto, Dolina Wierzycy, Góry Bialskie i Masyw Śnieżnika, Masyw Ślęży, Góry Orlickie, Góry Bardzkie, Czerwony Bór, Dolina Wieprzy i Studnicy, Bory Tucholskie, Góry Stołowe, Jeziora...

więcej »

Zakład Ocen Środowiskowych - wybrane prace 8

Projekt realizowany przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego dofinansowywany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.4 priorytetu V  oraz środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem projektu było podniesienie świadomości ekologicznej społeczności...

więcej »

Zakład Ocen Środowiskowych - wybrane prace 6

Zadanie zrealizował zespół: dr Zdzisław Cichocki - koordynator projektu, moderator spotkań konsultacyjnych, planowanie przestrzenne, klimatologia, dr Jan Borzyszkowski - kierownik zespołu ekspertów, geomorfolog, gleboznawca, dr Jadwiga Sienkiewicz - ekspert, botanik, dr inż. Łukasz Chachulski - ekspert, botanik, mgr Grzegorz Wójcik - ekspert,...

więcej »

Zakład Ocen Środowiskowych - wybrane prace 5

Temat był realizowany na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a głównym wykonawcą projektu była Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej, Instytut Dróg i Mostów, Zespół Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych. W ramach współpracy naukowo-badawczej w Zakładzie Ocen Środowiskowych wykonane zostały prace obejmujące:...

więcej »

Zakład Ocen Środowiskowych - wybrane prace 4

Zadanie realizowane przez dr Jana Borzyszkowskiego, mgr inż. Małgorzatę Bidłasik. Celem pracy jest uszczegółowienie oraz doprecyzowanie przestrzennego podziału województwa podkarpackiego na jednostki fizycznogeograficzne. Analizowany obszar obejmuje aktualnie i powszechnie funkcjonujące 24 mezoregiony fizycznogeograficzne (wg J. Kondrackiego i A. Richlinga). W...

więcej »