Jesteś tutaj:

Ośrodek Zrównoważonego Rozwoju

Drukuj

Zakład Polityki Ekologicznej

  Oferta Zakład ma doświadczenie i potencjał by prowadzić prace naukowo-badawcze i ekspertyzy w zakresie: podstaw polityki i strategii ochrony środowiska, analiz rozwiązań prawnych i organizacyjnych w sferze ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, współpracy międzynarodowej Polski w dziedzinie ochrony środowiska, w tym w zakresie wdrażania...

więcej »

Zakład Ochrony Klimatu

Oferta zakładu Koordynacja i prowadzenie badań na rzecz Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, Opinie, ekspertyzy, biuletyny i raporty wynikające z działalności IPCC, w tym także typowanie i współpraca z ekspertami krajowymi, udział w opracowywaniu i opiniowaniu raportów, Badania nad zmianami klimatu...

więcej »

Ośrodek Zrównoważonego Rozwoju

  Główne kierunki działań analizy społeczno-ekonomiczno-środowiskowe, diagnozy, scenariusze, strategie zrównoważonego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego, monitoring strategii, programów, projektów regionalnych i lokalnych pod kątem zachowywania zasad rozwoju zrównoważonego, strategie i programy dziedzinowe nakierowane...

więcej »