Jesteś tutaj:

Zakład Ochrony Przyrody i Krajobrazu

Drukuj

Zakład Ochrony Przyrody i Krajobrazu

  Oferta zakładu Opracowania dotyczące: planów ochrony parków krajobrazowych, parków narodowych i rezerwatów przyrody, w tym waloryzacja przyrodnicza wybranych obszarów chronionych; planów zadań ochronnych obszarów Natura 2000 w Polsce; różnorodności biologicznej lasów, obszarów wodno-błotnych i dolin rzecznych; wpływu...

więcej »