Jesteś tutaj:

Zakłady

Drukuj

Zakład Ochrony Przyrody i Krajobrazu

  Oferta zakładu Opracowania dotyczące: planów ochrony parków krajobrazowych, parków narodowych i rezerwatów przyrody, w tym waloryzacja przyrodnicza wybranych obszarów chronionych; planów zadań ochronnych obszarów Natura 2000 w Polsce; różnorodności biologicznej lasów, obszarów wodno-błotnych i dolin rzecznych; wpływu...

więcej »

Zakład Akustyki Środowiska

  Oferta zakładu Tworzenie i współpraca oraz aktualizacja obowiązujących aktów prawnych z zakresu akustyki środowiska Przygotowywanie podstaw metodycznych i merytorycznych do realizowania przez organy służb ochrony środowiska zadań związanych z systemem Państwowego Monitoringu Środowiska –monitoringu hałasu Nadzór merytoryczny...

więcej »