Jesteś tutaj:

Zakłady

Drukuj

Zakład Monitoringu Zanieczyszczenia Powietrza

  Oferta zakładu   Opracowywanie materiałów metodycznych, wytycznych, zaleceń, wskazówek dotyczących monitoringu i oceny jakości powietrza. Opracowywanie koncepcji, zasad, założeń do tworzenia i reorganizacji systemów monitoringu zanieczyszczenia powietrza: ogólnokrajowych, regionalnych, lokalnych, zakładowych. Współpraca przy tworzeniu i weryfikacji...

więcej »

Oddział we Wrocławiu

Oferta Oddziału Zakład Technologii Ścieków i Ochrony Wód Główne kierunki badań: Badanie, modelowanie i optymalizacja procesów oczyszczania ścieków i przeróbki osadów, a także uzdatniania wody, dla potrzeb gospodarki komunalnej i przemysłu. Opracowywanie i wdrażanie nowych technologii oczyszczania ścieków oraz przeróbki osadów komunalnych i...

więcej »

Zakład Chemii Środowiska i Oceny Ryzyka

  Oferta zakładu Kierunki badawcze ocena mobilności ksenobiotyków (WWA, PCBs, dioksan, farmaceutyków, pestycydów, metali ciężkich, w tym Hg,Cd,Pb) w układzie gleba - roślina, ocena skutków uwolnień substancji chemicznych z odpadów do środowiska, inaktywacja zanieczyszczeń w środowisku glebowym i wodnym, technologie rekultywacji gleb i wód zanieczyszczonych...

więcej »