Jesteś tutaj:

Zakład Ocen Środowiskowych - wybrane prace 5

Drukuj

Temat był realizowany na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a głównym wykonawcą projektu była Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej, Instytut Dróg i Mostów, Zespół Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych. W ramach współpracy naukowo-badawczej w Zakładzie Ocen Środowiskowych wykonane zostały prace obejmujące: analizę kolizji rozbudowy sieci drogowej z obszarami Natura 2000, przedstawienie możliwych rozwiązań problemów i konfliktów związanych z realizacją inwestycji drogowych i obiektów mostowych a ochroną środowiska, wskazanie oczekiwań ekologów w zakresie rozwiązań materiałowo-technologicznych przy budowie i utrzymaniu dróg. Nie ma możliwości uniknięcia konfliktów sieci dróg z Europejską Siecią Ekologiczną Natura 2000, przerwania funkcjonalnych powiązań pomiędzy obszarami Natura 2000, a także pomiędzy tymi obszarami i innymi obszarami przyrodniczymi, dlatego też wnioski z pracy dotyczyły wskazania kierunków poszukiwania rozwiązań minimalizujących oddziaływanie dróg na środowisko, zarówno w rozwiązań prawnych, jaki i technologicznych i materiałowych.

Link

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU